AB-Randstad - Ambulante Begeleiding in het Primair Onderwijs

betrokken bekwaam bruikbaar

Wat scholen over ons zeggen


  • "Kijken met Kinderen heeft de groepssfeer in mijn klas sterk verbeterd!"Leerkracht ds. J. Beukelmanschool Alblasserdam
  • "Het SVIB-traject heeft mij geholpen om een positieve sfeer in de klas te krijgen en met zin en energie voor de klas te staan."leerkracht Ds.Joannes Beukelmanschool Alblasserdam
  • "Door de SVIB-begeleiding heb ik gemerkt dat leerlingen door mimiek en gebaren gecorrigeerd kunnen worden en dat een kleine verandering in mijn gedrag grote gevolgen heeft voor de groep, het gedrag en de sfeer."leerkracht Ds.Joannes Beukelmanschool Alblasserdam
  • "Het resultaat van de scan zorgstructuur is dat ik als IB'er weer beter op de hoogte ben. Met onze tips en top(s) hebben we weer een hoop punten in de knop.Om deze tot bloei te laten komen is door de scan de eerste stap genomen"Ds. Joannes Beukelmanschool Alblasserdam Rembrandtlaan