AB-Randstad - Ambulante Begeleiding in het Primair Onderwijs

betrokken bekwaam bruikbaar

Wat scholen over ons zeggen  • "Wij kijken dankbaar terug op een goede samenwerking met de AB-er. Zij bleef met vertrouwen naar de toekomst kijken en zag altijd weer nieuwe ontwikkel(de) punten."Ouder van leerling met syndroom van Down


  • "Het is fijn dat PCM wordt gebruikt in de gesprekken. Dit is een goede aanvulling op ons scholingstraject."Intern begeleider Ds. Koelmanschool Gorinchem

  • "De ambulant begeleider had heel snel de situatie rondom deze leerling in kaart, stuurde op een professionele en heldere manier het proces aan en voegde kennis en advies toe die zij steeds weer afstemde met de betrokkenen. We werken graag weer met haar samen!"Intern begeleider Johannes Calvijnschool Gouda
  • "De ab-er begreep al snel wat wij als school nodig hadden. Ze gaf heldere praktische tips en korte termijn doelen waar we direct mee aan de slag konden. Ook durfde ze het aan om met ons verder te kijken, wat is er verder mogelijk voor deze leerling? De ab-er zocht naar het beste voor de leerling maar bleef ook realistisch kijken naar de mogelijkheden die wij als school kunnen bieden."SMDB Het Kompas Montfoort
  • "De ab-er heeft de betrokkenen bij de leerlingen intensief begeleidt. Vaak waren er praktische tips die snel in de praktijk gebracht konden worden. AB-verslagen werden snel doorgestuurd. Mooi was dat ook de kinderen echt baat hebben gehad bij de begeleiding"