AB-Randstad – Ambulante Begeleiding

Effectief voor meer perspectief

 

AB-Randstad – Ambulante Begeleiding

Effectief voor meer perspectief

Gedrag

Leerlingen met gedragsproblemen hebben niet zelden te maken met onderwijs belemmeringen en belemmeringen in de sociaal emotionele ontwikkeling.


Lees Meer
Groeps AB

Soms heeft de gedragsproblematiek van één of meerdere leerlingen zo’n impact op het functioneren dat een groepsaanpak gewenst is.


Lees Meer
Leren, cognitief en motorisch

Er kunnen verschillende soorten belemmeringen in het leerproces van een leerling voorkomen. Grote of kleine, cognitieve of motorische belemmeringen.


Lees Meer
Zeer moeilijk lerende leerlingen

Als een leerling zeer moeilijk lerend (ZML) is, heeft dat consequenties voor de totale ontwikkeling. Om het onderwijs goed vorm te geven, kan ondersteuning nodig zijn.


Lees Meer
Leerlingen met een lichamelijke handicap

Bij een leerling met een lichamelijke beperking is het niet altijd eenvoudig om in te schatten op welk niveau hij mee kan doen aan lessen bewegingsonderwijs.


Lees Meer
Langdurig en chronisch zieke leerlingen

Chronisch of langdurig ziek zijn heeft consequenties voor de aandacht, werkhouding en het emotionele welbevinden van de leerling zodat ondersteuning nodig is.


Lees Meer
Hoogbegaafdheid

In de basisondersteuning die elke school biedt, moet rekening worden gehouden met de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen.


Lees Meer