Gedrag

admin

AB
André heeft ODD en ADHD en reageert vaak boos en impulsief. Hoe voorkom ik als leerkracht steeds een machtsstrijd?

Gedrag

Anne trekt zich snel terug. Ze lijkt last te hebben van faalangst. Hoe stimuleer ik haar contacten te maken en te houden? Hoe vergroot ik haar zelfvertrouwen?

André heeft ODD en ADHD en reageert vaak boos en impulsief. Hoe voorkom ik als leerkracht steeds een machtsstrijd?

Lotte woont sinds een half jaar in een pleeggezin. Ze is meestal vrolijk maar komt moeilijk tot werken. Ze kan ontploffen om een kleinigheidje. Hoe ga ik om met dit onvoorspelbare gedrag?

Bas heeft moeite met het organiseren van zijn spullen. Hoe kan ik hem helpen meer structuur in zijn werk te krijgen?

Leerlingen met gedragsproblemen
Leerlingen met gedragsproblemen hebben niet zelden te maken met onderwijsbelemmeringen en belemmeringen in de sociaal emotionele ontwikkeling. Er kan handelingsverlegenheid ontstaan bij het afstemmen van het onderwijs, maar ook bij de omgang met medeleerlingen. Er kunnen diverse vormen van begeleiding worden ingezet. Deze worden afgestemd op de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en de onderwijsbehoeften van de leerling.

Wat kunnen wij bieden?

  • Informatie en psycho-educatie ten aanzien van de (psychiatrische) problematiek
  • Meedenken over concrete aanpak van gedrag in de klasse-situatie
  • Coaching van leerkrachten en onderwijsassistenten bij het realiseren van aanpassingen in de leeromgeving (dit aanbod valt onder AB plus en is aan te vragen via [email protected])
  • Schoolvideo interactie begeleiding (SVIB), met name wanneer specifiek leerkrachtgedrag nodig is (dit aanbod valt onder AB plus en is aan te vragen via [email protected]). Klik hier voor ons complete aanbod op gebied van coaching.
  • Advies over hulpmiddelen, methodes en regelgeving
  • Afstemming met zorgaanbieders als de ondersteuning op school niet toereikend is
  • Het bespreken van video-opnamen van interactie tussen een leerkracht en een leerling waarbij vermoeden is van trauma en/of hechtingsproblematiek volgens de interactieprincipes van Basic Trust. Klik hier voor ons complete aanbod op gebied van hechting en trauma.

Deze ambulante begeleiding is aan te vragen via Kindkans.