Leespraat

adminAlgemeen

AB Plus
Tim is na twee jaar intensieve begeleiding voor technisch lezen gefrustreerd als hij moet lezen. Hij wordt er onzeker van. We zien geen groei in ontwikkeling. Wat kunnen we nog inzetten? Rachel heeft het syndroom van Down en heeft een andere aanpak nodig om tot goede verstaanbaarheid en tot lezen te komen. Kan Leespraat hierbij helpen?

Leespraat

Leespraat

Bij Leespraat gaat het niet alleen over lezen en praten, maar ook over begrijpen. Al het lezen is tevens begrijpend lezen. Naast lezen werk je met Leespraat ook aan  zelfredzaamheid, het uiten van emoties, het kunnen terug vertellen van een gebeurtenis en het zo zelfstandig mogelijk leren uitvoeren van taken.

Leespraat sluit aan bij de persoonlijke beleving en interesse van een kind. Deze methode gaat uit van visuele herkenning en werkt vanuit het benoemen van het grote geheel (een woord) naar steeds kleinere delen (letters en woorddelen). Deze visuele route is een totaal andere dan de gebruikelijke klank-analytische route. Dit kan voor bepaalde leerlingen een uitkomst zijn. We geven je graag advies!

Er kan zowel groepsgewijs als individueel met Leespraat gewerkt worden.

De ambulante begeleider die onderstaand aanbod verzorgt heeft de opleiding Leespraat-begeleider gevolgd en heeft veel ervaring met het werken met Leespraat in het ZML en het reguliere onderwijs.

 

Wat kunnen wij bieden

  • Je hebt een Leespraat-leerling

Wil jij Leespraat inzetten voor een leerling of een groepje leerlingen? Dan helpen wij jou graag  verder op weg. Nadat je de basis- en verdiepingsworkshop gevolgd hebt bij stichting Scope (www.stichtingscope.nl )is het fijn als er regelmatig iemand met je meekijkt en advies geeft.  De leespraatbegeleiding kan gecombineerd worden met gericht advies over het formuleren van leerdoelen op diverse ontwikkelingsgebieden( ZML/CED-leerlijnen).

 

  • Leespraat en thematische lesgeven                                                                                                                                                                                                  

Wordt binnen jouw (SO) school gewerkt met Leespraat? Dan kunnen wij je helpen om Leespraat meer te verbinden met het thema in de groep.  De Ambulant begeleider/leespraatbegeleider verdiept zich in de leerlingen van de groep. De ambulant begeleider kan een aantal activiteiten met de kleinere groepen doen. De Ambulant begeleider gaat met jou en je collega’s een bestaand of nieuw thema doordenken en helpt jullie op weg om zelf  verschillende soorten Leespraat-activiteiten per groepje aan te kunnen bieden.

 

  • Leespraat en ouders                                                                                                                                                                                                                                               

Willen jullie de ouders meer betrekken bij Leespraat op school en met hen samenwerken? Dit kan op twee manieren. Je kunt per leerling de ouders uitnodigen. De Ambulant begeleider/leespraatbegeleider geeft dan samen met jullie uitvoerig informatie aan de ouders en andere betrokkenen en zoekt met jullie naar samenwerking met het oog op de specifieke behoeften van de leerling. De andere manier is het organiseren van een ouderbijeenkomst met meerdere ouders tegelijk waarin ouders worden geïnformeerd over Leespraat op school. Tevens worden ouders aangemoedigd om zelf met hun kind aan de slag te gaan en krijgen zij inzicht hoe zij de dagelijkse communicatie met hun kind kunnen verdiepen, de routines kunnen vergemakkelijken en de zelfstandigheid kunnen stimuleren.

 

  • Leespraat door externen                                                                                                                                                                                                                                     

Sommige leerlingen krijgen op school of thuis leespraatbegeleiding door een leespraatbegeleider van een instelling buiten de school. We willen graag dat dit zo goed mogelijk aansluit bij wat er op school gebeurt zodat beide processen elkaar versterken en er veel herhaling plaatsvindt. Willen jullie een betere afstemming met externe leespraatbegeleiders? Ook hierin hebben wij ervaring en kunnen wij  je adviseren. Het doel is goed afstemmen met alle betrokkenen waardoor de leerling beter ontwikkelt.

 

  • Leespraat voor vastgelopen leerlingen                                                                                                                                                                                                             

Sommige leerlingen komen vanwege meerdere moeilijkheden in hun taal/leesontwikkeling   moeizaam tot lezen. Zij ervaren vaak ook moeilijkheden in hun spraak of in het goed formuleren van taal. Soms is er sprake van een beperkte cognitieve ontwikkeling in combinatie met een vermoeden van dyslexie of een T.O.S. Deze kinderen hebben na jaren oefenen vaak een aversie ontwikkeld ten aanzien van het lezen. Ze zijn uitgeoefend. Onze ervaring heeft inmiddels geleerd dat Leespraat bij deze leerlingen een nieuw perspectief opent. Ben je benieuwd of Leespraat jouw leerling gaat helpen? Wij zoeken met je uit of Leespraat inderdaad een goede methode kan zijn voor jouw leerling en informeren daarbij graag alle betrokkenen.

 

  • Leespraat in groep 1 en 2  – extra uitdaging                                                                                                                                                                                                   

Het woord kast op een kast, deur op de deur, raam op het raam. Zo richten we vaak de ruimte in voor leerlingen die volgend jaar naar groep 3 gaan. Leespraat hangt geen woorden op als schilderijtjes, maar speelt met de woorden en laat de woorden tot stand komen uit de verhalen van de leerlingen. De leerlingen gebruiken woordkaarten waar ze zelf al snel kleine zinnetjes mee kunnen ‘lezen’.  Van de woorden gaat het naar de letters en de klanken. Leespraat volgt de visuele route en de speelse wijze voert in dit alles de boventoon. Is er een leerling die wat extra’s kan gebruiken? Laat het weten. Er kan zowel groepsgewijs als individueel met Leespraat gewerkt worden.

 

Investering

De arrangementen worden altijd afgestemd op de vragen en behoeften van de school. We gaan uit van maatwerk met een uurtarief van €104.

Deze ambulante begeleiding is aan te vragen via [email protected].