AB Plus
Tim is na twee jaar intensieve begeleiding voor technisch lezen gefrustreerd als hij moet lezen. Hij wordt er onzeker van. We zien geen groei in ontwikkeling. Wat kunnen we nog inzetten? Rachel heeft het syndroom van Down en heeft een andere aanpak nodig om tot goede verstaanbaarheid en tot lezen te komen. Kan Leespraat hierbij helpen?

Leespraat

Leespraat

Je hebt in groep 1 en 2 soms grote verschillen in de taal- en spraakontwikkeling. Als de methode Leespraat op de goede wijze ingezet wordt kan dit helpend zijn voor zowel de individuele leerling als voor de hele groep. Het is een methode ter ondersteuning van leerlingen die wel wat extra hulp kunnen gebruiken èn kan tegelijkertijd een uitdaging bieden voor de hele groep.

Bij het individueel aanbieden van Leespraat kunnen leerlingen met taal- en leesproblemen in alle groepen geholpen worden. Dit is onafhankelijk van de leeftijd omdat je werkt vanuit de belevingswereld van het kind.

Leespraat is methode-onafhankelijk en kan ingezet worden naast alle bestaande leesmethoden.

De ambulante begeleider die onderstaand aanbod verzorgt volgt de opleiding Leespraat-begeleider en heeft veel ervaring met het werken met Leespraat in het ZML en het reguliere onderwijs.

De arrangementen worden altijd afgestemd op de vragen en behoeften van de school. Ieder arrangement is uiteindelijk maatwerk.

Wat kunnen wij bieden

  • Leespraat Informatie – bijeenkomst voor ouders en andere betrokkenen
   Ouders en betrokkenen op school worden in het algemeen geïnformeerd over Leespraat aan de hand van de modellen Boom van Leespraat en Leespraatbloem. Is Leespraat een methode die past binnen ons onderwijs? Deze bijeenkomst duurt ongeveer twee uur.

 

  • Leespraat Oriëntatie – Is Leespraat een passende methode voor deze leerling?
   Je hebt een leerling die vastloopt in het regulier leesonderwijs. De leerling heeft al veel begeleiding gehad en loopt bijvoorbeeld vast na twee jaar leesonderwijs in groep 3. Er is sprake van vermoeden van dyslexie en/of een cognitieve beperking. Samen met de ambulant begeleider wordt gekeken of Leespraat voor deze specifieke leerling een goede interventie kan zijn. De ambulant begeleider doet twee of drie leespraat-activiteiten met de leerling en geeft uitleg en advies aan alle betrokkenen. Hiervoor komt ze twee keer op uw school.

 

  • Leespraat in de groep – voor groep 1 en 2
   De ambulant begeleider maakt samen met de groep verhalen volgens de methode van Leespraat. De kinderen leren woorden herkennen en benoemen. Met deze woorden kunnen ze zinnen maken die hen helpen zelfstandiger te worden, emoties te uiten en verstaanbaarder te spreken. Dit is vervolgens een loopplank naar het leren van letters. Op deze manier is de inzet van Leespraat een uitdaging voor de snelle kinderen en tegelijk hulp voor kinderen die wat extra’s kunnen gebruiken. De ambulant begeleider komt vier keer op school voor een activiteit met de groep en aansluitend uitleg aan alle betrokkenen.

 

  • Leespraat Intensief Arrangement – langdurige individuele begeleiding
   De ambulant begeleider gaat eerst zelf aan de slag met de leerling en coacht daarna de onderwijsassistent of leerkracht. De ambulant belgeleider coacht de onderwijsassistent om zelfstandig te gaan werken met de methode Leespraat. De ambulant begeleider licht graag persoonlijk toe hoe dit traject er verder uit zou kunnen zien voor uw school. De ambulant begeleider komt wekelijks een uur op school om de leerling te begeleiden en aansluitend de betrokkenen te begeleiden.

Investering

  • Leespraat Informatie – bijeenkomst voor ouders en andere betrokkenen
   In een bijeenkomst van ongeveer twee uur wordt u door de ambulant begeleider bijgepraat over de mogelijkheden van Leespraat voor uw school en kunt u al uw vragen stellen. De investering hiervoor is € 520.

 

  • Leespraat Oriëntatie: Is Leespraat een passende methode voor deze leerling?
   De ambulant begeleider doet 2 of 3 leespraatactiviteiten van een uur met de desbetreffende leerling en geeft uitleg en advies aan de betrokkenen rond de leerling . De ambulant begeleider komt hiervoor op twee verschillende momenten op school. De investering hiervoor is €832.

 

  • Leespraat in de groep – voor groep 1 en 2
   De ambulant begeleider komt vier keer op school. Ze werkt vier keer met de groep en heeft aansluitend aan deze activiteit een gesprek met de betrokkenen bij de groep. De investering hiervoor is €1664.

 

  • Leespraat Intensief Arrangement – langdurige individuele begeleiding
   De ambulant begeleider geeft de leerling wekelijks een half uur begeleiding buiten de groep, vervolgens is de ambulant begeleider een half uur beschikbaar om te observeren of mee te helpen bij een Leespraat-activiteit die door anderen gegeven wordt. Hierin heeft de ambulant begeleider een coachende rol. Dit arrangement kan aangeboden worden vanaf minimaal 4 begeleidingsmomenten voor €1248.

Deze ambulante begeleiding is aan te vragen via [email protected]