Leren

admin

AB
Jochem heeft moeite met rekenen over het tiental. Met welke aanpak kan ik hem helpen om dit onder de knie te krijgen?

Leren

Annemieke is een groep 5 leerling. Het technisch lezen en technisch rekenen lukt haar goed. We merken dat de lesstof haar veel moeite kost nu steeds meer inzicht wordt gevraagd. We hebben handvatten nodig om haar richting bovenbouw bij het groepsproces te houden. Of heeft ze een aparte aanpak nodig?

Jochem heeft moeite met rekenen over het tiental. Met welke aanpak kan ik hem helpen om dit onder de knie te krijgen?

Lianne’s fijne motoriek blijft een aandachtspunt. De pengreep en de letters kent ze goed maar ze kan ze niet goed schrijven, ze lijkt een beetje onhandig. Ze wil het wel maar het lukt niet goed. Hoe kunnen we haar helpen?

Sam heeft al vanaf zijn derde logopedie. Hij zit nu een half jaar op school, maar we merken dat zijn taalbegripsniveau en zijn communicatieve mogelijkheden hem belemmeren in zijn ontwikkeling. Hoe kunnen we hem zo goed mogelijk begeleiden en stimuleren?

Leerlingen met leerproblemen
Er kunnen verschillende soorten belemmeringen in het leerproces van een leerling voorkomen. Grote of kleine, cognitieve of motorische belemmeringen. Dit kan bij alle basisvakken voorkomen. De leerkracht wil de ontwikkeling van deze leerlingen stimuleren en voorkomen dat problemen escaleren. In sommige gevallen vraagt de school zich af hoe voorkomen kan worden dat een leerling naar SBO verwezen moet worden. Soms is de vraag juist hoe de tijd tussen de verwijzing naar het SBO en de daadwerkelijke overgang nuttig ingevuld kan worden.

Wat kunnen wij bieden?

  • Verheldering van de hulpvraag.
  • Informatie geven over de normale en verstoorde ontwikkeling.
  • Bespreken welke (kleine) aanpassingen of strategieën toegepast kunnen worden.
  • Advies over hulpmiddelen en methodes.
  • Indien nodig: realisatie van een eigen leerlijn.
  • Mogelijkheid tot uitlenen van leskisten motoriek.

Deze ambulante begeleiding is aan te vragen via Kindkans.