Coaching

adminCoaching met PCM, Oplossingsgerichte coaching, SVIB

AB Plus
Je hebt een vraag. Wat is de reden dat ik steeds weer vastloop in het contact met mijn (duo) collega? Kan ik minder perfectionistisch worden? Herken je één van deze vragen of heb jij een andere waar je graag mee aan de slag zou willen gaan dan is coaching iets voor jou.

Coaching

Coaching

Je loopt ergens mee vast en komt er zelf niet goed uit. Dat kan iets kleins zijn waar je nu eindelijk is iets mee wil doen. Het kan ook iets zijn waarvan je vermoedt dat je er een keer mee vast gaat lopen. Of wellicht wil je eens sparren om zicht te krijgen op je loopbaan. Haal ik nog voldoende energie uit mijn werk? Is dit de juiste werkplek voor mij? Wat zijn mijn kwaliteiten en komen die hier tot zijn recht? Kortom je hebt een coachingsvraag, en wil eens met een coach van gedachten wisselen.

Wat kunnen we bieden?

Investering

Coaching met PCM
Vanuit je persoonlijk profiel gaan we aan de slag met je gedrag. Wat is de reden dat je de dingen doet zoals je ze doet? Je krijgt inzicht in jezelf en leert je distress herkennen en krijgt handvatten om hier mee aan de slag te gaan.
We gaan uit van maatwerk met een minimum van 10 uur (vijf gesprekken)  met een uurtarief van € 104,00. Het traject is exclusief het Persoonlijk Profiel. Als je nog geen Persoonlijk Profiel hebt dan is de investering voor het profiel €225.

Oplossingsgerichte coaching
Bij deze coaching ligt de focus op het zoeken naar oplossingen. We nemen je kwaliteiten en mogelijkheden als uitgangspunt om dit verder uit te bouwen. Je krijgt inzicht in wat je zou willen en hoe je daar zou kunnen komen.
We gaan uit van maatwerk met een minimum van 10 uur met een uurtarief van € 104,00.

SVIB
Door middel van videobeelden analyseren we je gedrag en wat dit doet met de groep. Het uitgangspunt is dat de sleutel tot verandering van gedrag van de groep bij jou ligt. We kijken naar de basiscommunicatie. Denk aan aspecten als positie in de groep, eenduidigheid en verdeling van beurten. Wat zet je al in en hoe kun je dit uitbouwen? We zetten SVIB in als een ontwikkelingsinstrument. Dat wil zeggen dat er geen beoordeling plaats vindt, maar gekeken wordt naar jouw mogelijkheden om te ontwikkelen. De beelden die gemaakt worden zijn jouw eigendom en jij bepaalt wat er mee gebeurt.
We gaan uit van maatwerk met een minimum van 15 uur met een uurtarief van € 104,00.

Deze ambulante begeleiding is aan te vragen via [email protected].