Consultatie

adminAlgemeen

AB Plus
Als IB-er komen er veel hulpvragen van zorgleerlingen op me af. Ik zou het fijn vinden om te sparren met een extern iemand die over een aantal leerlingen met gedragsproblemen mee kan denken.

Consultatie

Iedere week  komen er wel weer nieuwe hulpvragen op tafel in de IB kamer. Niet voor al deze hulpvragen is een AB traject nodig. Toch zou het fijn zijn om over verschillende vragen met een extern iemand van gedachten te wisselen.

Consultatie (dagdeel)
Samen met de intern begeleider denkt de ambulant begeleider na over korte hulpvragen die er leven op het gebied van gedrag- en/of leerproblemen. We bieden de mogelijkheid om in korte tijd snel te kunnen sparren over meerdere leerlingen. Tijdens dit consult willen we de praktische vertaalslag maken naar de aanpak in de klas. We kijken of dit voldoende is om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van uw leerlingen.

Wat kunnen wij bieden
Een dagdeel gesprekken waarin we meedenken, handvatten geven en praktische  vragen beantwoorden over zorg aan leerlingen met ontwikkelingsvragen. Per leerling wordt uitgegaan van ongeveer een half uur gesprekstijd. Tijdens de consultatie van de ambulant begeleider kan blijken dat het kort meedenken onvoldoende is. Er kan dan doorverwezen worden naar het orthopedagogisch consult, er kan AB aangevraagd worden en/of er kan gebruik gemaakt worden van het aanbod vanuit AB plus.

De intern begeleider stelt de agenda voor de consultatie op en mailt deze minimaal een week van tevoren ter voorbereiding van de consultatie naar de ambulant begeleider. In deze agenda staan per leerling de concrete hulpvragen kort uitgewerkt. Uitgebreide documenten hoeven niet te worden bijgevoegd.

Investering

Investering bij een dagdeel consultatie is €624.

Deze ambulante begeleiding is aan te vragen via [email protected].