Zeer moeilijk lerende leerlingen

admin

AB
Louise heeft syndroom van Down.
Hoe stimuleren we haar totale ontwikkeling?
We ondersteunen ook Gedrag Hoogbegaafdheid Leren Medisch

Zeer moeilijk lerende leerlingen

Louise heeft syndroom van Down. Hoe stimuleren we haar totale ontwikkeling?

Zeer moeilijk lerende leerlingen
Als een leerling zeer moeilijk lerend (ZML) is, heeft dat consequenties voor de totale ontwikkeling: cognitief, motorisch en sociaal emotioneel. Om het onderwijs goed vorm te geven, kan ondersteuning nodig zijn.

Wat kunnen wij bieden?
Vanuit de mogelijkheden van de leerling maken wij samen met de leerkracht een plan op maat maken waarbij rekening wordt gehouden met leerstofvermindering of aanpassing, aanpassing van leermiddelen en toetsen. De CED-leerlijnen voor het ZML-onderwijs worden als richtlijn gebruikt.

  • Advies met betrekking tot de sociale integratie van de leerling met de groep en vice versa en acceptatie van de belemmeringen van de leerling
  • Advies met betrekking tot de sociaal emotionele ontwikkeling wat betreft pedagogisch klimaat, bevorderen werkhouding, zelfstandigheid, praktisch spel en SoVa-lessen.
  • Samenwerking met externe betrokkenen zoals logopedist, fysiotherapeut, CJG en orthopedagoog.
  • Uitlenen van themadozen gericht op de taalontwikkeling en de (senso)motorische ontwikkeling.

Om goed voorbereid te zijn als een leerling op school komt, kunnen wij al in de voorschoolse periode meedenken.

Deze ambulante begeleiding is aan te vragen via Kindkans. 

We ondersteunen ook Gedrag Hoogbegaafdheid Leren Medisch