AB
Louise heeft syndroom van Down.
Hoe stimuleren we haar totale ontwikkeling?

Zeer moeilijk lerende leerlingen

Louise heeft syndroom van Down. Hoe stimuleren we haar totale ontwikkeling?

Zeer moeilijk lerende leerlingen
Als een leerling zeer moeilijk lerend (ZML) is, heeft dat consequenties voor de totale ontwikkeling: cognitief, motorisch en sociaal emotioneel. Om het onderwijs goed vorm te geven, kan ondersteuning nodig zijn.

Wat kunnen wij bieden?
Vanuit de mogelijkheden van de leerling samen met de leerkracht een plan op maat maken waarbij rekening wordt gehouden met leerstofvermindering of –aanpassing, aanpassing van leermiddelen en toetsen. De CED-leerlijnen voor het ZML-onderwijs worden als richtlijn gebruikt.

  • Advies met betrekking tot de sociale integratie van de leerling met de groep en vice versa en acceptatie van de belemmeringen van de leerling
  • Advies met betrekking tot de sociaal emotionele ontwikkeling wat betreft pedagogisch klimaat, bevorderen werkhouding en zelfstandigheid en bijbehorende SoVa-lessen en materialen.
  • Onderhouden van contacten met externe betrokkenen zoals logopedist, fysiotherapeut en orthopedagoog.
  • Uitlenen van themadozen gericht op de taalontwikkeling en de motorische ontwikkeling.

Deze ambulante begeleiding is aan te vragen via Kindkans.