Aanbod AB-Plus

Executieve vaardigheden in de klas
Elke leerkracht kent kinderen die altijd hun potlood kwijt zijn of voortdurend door de klas wandelen. Je kunt er wanhopig van worden!  Steeds weer begin je met een nieuwe interventie, een beloningssysteem of een stickerkaart, maar er zit geen vooruitgang in.

Lees Meer
Leespraat
Met Leespraat heb je een mooie tool in handen om de taal- en spraakontwikkeling van kinderen op alle leeftijden te stimuleren en de frustratie over technisch lezen weg te nemen. Werken van uit de belevingswereld van het kind is het sleutelwoord!

Lees Meer
School Video Interactie Begeleiding
De interactie tussen de leerkracht en de leerlingen is van wezenlijk belang voor een positief pedagogisch en didactisch klimaat in de groep. Door bewustwording van wat goed gaat zijn mooie resultaten te behalen.

Lees Meer
Hechting en trauma
Veel kinderen met hechtingsproblematiek en getraumatiseerde kinderen lopen vast in het onderwijs.

Lees Meer
Groeps-AB
Wim heeft ADHD en reageert primair. De klasgenoten gaan daarin mee en het wordt soms een dolle boel.

Lees Meer
PCM
Heb jij dat ook wel eens? Een leerling in de groep waar je geen raad mee weet. Hij praat er steeds doorheen.

Lees Meer
Coaching
Je hebt een vraag. Wat is de reden dat ik steeds weer vastloop in het contact met mijn (duo) collega? Kan ik minder perfectionistisch worden?

Lees Meer
Consultatie
Als IB-er komen er veel hulpvragen van zorgleerlingen op me af. Het zou fijn zijn om hierover te sparren met iemand die praktisch mee kan denken over deze vragen.

Lees Meer
Kijken met kinderen
Er is een onrustige sfeer in deze groep. Bij het samenwerken ontstaan er telkens conflicten.

Lees Meer