AB
Jarco heeft Spina Bifida. Hoe kan hij gewoon meedoen met gym?
Annemiek is regelmatig opgenomen in het ziekenhuis. Hoe kan ze zoveel mogelijk de lessen volgen?

Medisch

Anne heeft hersenletsel. Ze trekt zich snel terug. Hoe stimuleren we haar contacten te maken en te houden? Hoe voorkomen we overvraging?

Joas heeft een chronische ziekte en verzuimt vaak. Hoe kan hij optimaal meedoen met het onderwijs?

Arco heeft Spina Bifida. Hoe kan hij gewoon meedoen met gym?

Medisch  (chronisch zieken en lichamelijke handicap)
Voor iedere leerling met een medische beperking is naar school gaan van essentieel belang. School geeft houvast en biedt structuur. School betekent vrienden, vriendinnen, erbij horen en toekomstperspectief.
Medisch beperkt zijn heeft consequenties voor de aandacht, werkhouding en het emotionele welbevinden van de leerling. Daarnaast zijn er allerlei praktische zaken: op welk niveau kan de leerling mee doen aan lessen bewegingsonderwijs, buitenspel, excursies etc.
Om het onderwijs goed vorm te geven kan ondersteuning nodig zijn.

Wat kunnen wij bieden? 

  • Samen een helder beeld krijgen van de mogelijkheden en beperkingen van de leerling en de betekenis hiervan voor de leerling en de school.
  • Vanuit de mogelijkheden die de praktijk biedt samen met de leerkracht een plan op maat maken om zoveel mogelijk achterstanden te voorkomen.
  • Advies met betrekking tot de sociale integratie van de leerling met de groep en vice versa.
  • Advies met betrekking tot de sociaal emotionele ontwikkeling wat betreft het leren kennen van de eigen mogelijkheden en onmogelijkheden.
  • Advies met betrekking tot aanpassingen van leer- en hulpmiddelen, toetsen en het plannen en organiseren van (thuis-)werk.
  • Samenwerken met externe betrokkenen. De ontwikkeling van de beperking kent vaak verschillende fasen en kan soms grillig verlopen.
  • Uitlenen van themadozen gericht op de (senso)motorische ontwikkeling.

Deze ambulante begeleiding is aan te vragen via Kindkans.