Hoogbegaafdheid

admin

AB
Lize heeft een combinatie van hoogbegaafdheid en ADD. Ze heeft uitdaging nodig, maar vindt het tegelijkertijd erg moeilijk om zelfstandig te werken.
Hoe kunnen we Liza eigenaar maken van haar leerproces?

Hoogbegaafdheid

Liza heeft een combinatie van hoogbegaafdheid en ADD. Ze heeft uitdaging nodig, maar vindt het tegelijkertijd erg moeilijk om zelfstandig te werken. Ze geeft snel op en lijkt weinig gemotiveerd. Hoe kunnen we Liza eigenaar maken van haar leerproces?

Job heeft een klas overgeslagen in verband met hoogbegaafdheid. Daarnaast is echter Asperger bij hem vastgesteld. Hij heeft geen aansluiting bij zijn klasgenoten en leeft in zijn eigen wereldje. Het contact met de leerkrachten verloopt ook moeizaam. Hij lijkt regels aan zijn laars te lappen, is brutaal en hem aanspreken hierop lijkt niet te helpen. Hij is alleen gemotiveerd voor werk wat in zijn interessegebied ligt. Hoe kunnen we Job gericht helpen en aansluiten bij zijn onderwijsbehoeften?

Hoogbegaafde leerlingen
In de basisondersteuning die elke school biedt, moet rekening worden gehouden met de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. Veel hoogbegaafde leerlingen zullen met een goede basisondersteuning onderwijs binnen een reguliere school kunnen volgen dat aansluit bij hun mogelijkheden en rekening houdt met wat zij nodig hebben. Dit kan gaan om verrijkingsstof, sneller door de methode of het onderwijs gaan of het compacter aanbieden van de lesstof.
Voor een deel van de hoogbegaafde leerlingen zijn dit effectieve onderwijsaanpassingen. Wanneer de basisondersteuning van de school onvoldoende blijkt om de hoogbegaafde leerling te begeleiden kan extra ondersteuning nodig zijn. Hierbij is er keuze uit een licht arrangement als aanvulling op de basisondersteuning bij een enkelvoudige ondersteuningsbehoefte. Bij meervoudige of zelfs complexe ondersteuningsbehoeften kan een medium of intensief arrangement nodig zijn.

Wat kunnen wij bieden?

  • Verheldering van de hulpvraag.
  • Informatie geven over hoogbegaafdheid.
  • Bespreken welke (kleine) aanpassingen of strategieën toegepast kunnen worden.
  • Suggesties geven voor het stellen van doelen op het gebied van cognitieve uitdaging, leren leren of de sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Advies over hulpmiddelen en methodes.

Deze ambulante begeleiding is aan te vragen via Kindkans.