School Video Interactie Begeleiding

admin

AB Plus
Hoe houd ik alle leerlingen betrokken bij de instructie?
Wanneer richt ik me in de interactie op de hele groep en wanneer op de individuele leerling?

School Video Interactie Begeleiding

Hoe kan ik de basiscommunicatie inzetten om mijn groep pedagogisch en didactisch sterker te maken? Hoe bereik ik dat de leerlingen meer betrokken raken op elkaar?

SVIB

Door middel van videobeelden analyseren we je gedrag en wat dit doet met de groep. Het uitgangspunt is dat de sleutel tot verandering van gedrag van de groep bij jou ligt. We kijken naar de basiscommunicatie. Denk aan aspecten als positie in de groep, eenduidigheid en verdeling van beurten. Wat zet je al in en hoe kun je dit uitbouwen? We zetten SVIB in als een ontwikkelingsinstrument. Dat wil zeggen dat er geen beoordeling plaats vindt, maar gekeken wordt naar jouw mogelijkheden om te ontwikkelen. De beelden die gemaakt worden zijn jouw eigendom en jij bepaalt wat er mee gebeurt. Deze vorm van begeleiding kan worden aangevraagd via: [email protected].

SVIB met kinderen 

Voor een individuele leerlingen kan het helpend zijn om zelf te zien en te ervaren hoe hij/zij contact maakt met anderen en wat in dat contact goed werkt. Door samen met de leerling te kijken naar wat er gebeurt in het contact met anderen worden leerlingen een stapje verder geholpen in de communicatie en kan zelfvertrouwen en zelfredzaamheid op gebied van interactie toenemen. Uiteraard zal ook de leerkracht betrokken worden bij dit proces. Deze vorm van begeleiding kan aangevraagd worden via Kindkans.

Wat kunnen wij bieden?

De ambulant begeleider die het SVIB traject op uw school uitvoert heeft een afgeronde SVIB-opleiding. Het traject bestaat uit een intakegesprek, drie opnames in de groep en een evaluatiegesprek. Deze opnames kan je eerst zelf bekijken en worden vervolgens nabesproken met de ambulant begeleider. Daarbij wordt de focus gelegd op de positieve punten uit de interactie tussen jou en de leerlingen. Deze worden verder uitgebouwd.

Bij SVIB met kinderen zal grotendeels dezelfde procedure worden gevolgd. Ook dan blijft de leerling “eigenaar” van het beeldmateriaal, wordt gewerkt vanuit vertrouwen en ligt de focus op wat al goed gaat.

Investering 

We gaan uit van maatwerk met een minimum van 15 uur met een uurtarief van € 104,00.