AB Plus
Dit jaar heb ik een pittig groepje. De leerlingen reageren sterk op elkaar en zijn moeilijk corrigeerbaar. Hoe maak ik er een positieve groep van, met oog voor elkaar en een werkbaar klassenklimaat?

Groeps-AB

Wim heeft ADHD en reageert primair. De klasgenoten gaan daarin mee en het wordt soms een dolle boel. Hoe kan ik Wim accepteren in zijn eigenheid, zonder dat dit van invloed is op de sfeer in de groep?

Ik heb deze groep van mijn collega overgenomen, maar het is al vanaf de kleuterperiode een ‘moeilijke groep’. De leerlingen reageren sterk op elkaar en zijn moeilijk corrigeerbaar. Hoe maak ik er een positieve groep van, met oog voor elkaar en een werkbaar klassenklimaat?

Help! Ik heb voor het eerst een combinatiegroep met bovendien nog een aantal leerlingen die extra zorg nodig hebben. Hoe organiseer ik het zo, dat alle leerlingen voldoende aandacht krijgen en er bovendien een hechte groep ontstaat?

Groeps-AB

Een specifieke vorm van ambulante begeleiding wat betreft gedrag is het zogenaamde groepsarrangement. Soms heeft de gedragsproblematiek van één of meerdere leerlingen zo’n impact op het functioneren van de gehele groep, dat een groepsaanpak gewenst is.
Het verdient de voorkeur om deze aanvragen aan het begin van een nieuw schooljaar in te dienen, omdat de groep dan nog grotendeels gevormd moet worden. Op deze manier is het rendement van het traject het hoogst.

Wat kunnen wij bieden

De begeleiding krijgt vorm aan de hand van een observatie in de groep en gesprek met de leerkracht. Naar aanleiding van de specifieke onderwijsbehoeften van de groep en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht zal er een plan van aanpak worden opgesteld. Daarnaast zullen er preventief activiteiten worden ingezet ter bevordering van een positief groepsklimaat.

De ambulant begeleider die het traject met de groep in uw school uitvoert heeft expertise om het reguleren van de groepsdynamiek te begeleiden. Coaching van leerkrachten en onderwijsassistenten bij het realiseren van aanpassingen in de leeromgeving of Schoolvideo interactie begeleiding (SVIB), met name wanneer specifiek leerkrachtgedrag nodig is, behoren tot mogelijke instrumenten die ingezet kunnen worden.

Een specifieke vorm van groepsbegeleiding, waarbij  video-coaching met de groep wordt ingezet,  is Kijken met Kinderen. Klik hier voor ons aanbod Kijken met Kinderen.

Investering

Ontwikkelen positief groepsklimaat
We gaan uit van maatwerk met een minimum van 10 uur met een uurtarief van € 90,00.

Coaching van leerkrachten en onderwijsassistenten
We gaan uit van maatwerk met een minimum van 10 uur met een uurtarief van € 90,00.

SVIB
We gaan uit van maatwerk met een minimum van 15 uur met een uurtarief van € 90,00.

Deze ambulante begeleiding is aan te vragen via [email protected]