Groeps-AB

adminCoaching leerkrachten en onderwijsassistenten, SVIB

AB Plus
Dit jaar heb ik een pittig groepje. De leerlingen reageren sterk op elkaar en zijn moeilijk corrigeerbaar. Hoe maak ik er een positieve groep van, met oog voor elkaar en een werkbaar klassenklimaat?

Groeps-AB

Wim heeft ADHD en reageert primair. De klasgenoten gaan daarin mee en het wordt soms een dolle boel. Hoe kan ik Wim accepteren in zijn eigenheid, zonder dat dit van invloed is op de sfeer in de groep?

Ik heb deze groep van mijn collega overgenomen, maar het is al vanaf de kleuterperiode een ‘moeilijke groep’. De leerlingen reageren sterk op elkaar en zijn moeilijk corrigeerbaar. Hoe maak ik er een positieve groep van, met oog voor elkaar en een werkbaar klassenklimaat?

Help! Ik heb voor het eerst een combinatiegroep met bovendien nog een aantal leerlingen die extra zorg nodig hebben. Hoe organiseer ik het zo, dat alle leerlingen voldoende aandacht krijgen en er bovendien een hechte groep ontstaat?

Groeps-AB

Een specifieke vorm van ambulante begeleiding is het zogenaamde groepsarrangement. Het verdient de voorkeur om deze trajecten aan het begin van een nieuw schooljaar uit te voeren omdat de groep dan nog grotendeels gevormd moet worden. Op deze manier is het rendement van het traject het hoogst. Indienen van de aanvraag kan dus vanaf moment dat de formatie rond is. Eventueel kan een groepstraject ook na de kerstvakantie gestart worden of nadat er een verandering in de groepssamenstelling heeft plaatsgevonden.

Wat kunnen wij bieden

De ambulant begeleider die het traject met de groep in uw school uitvoert heeft expertise om het reguleren van de groepsdynamiek te begeleiden.

Ontwikkelen positief groepsklimaat

De begeleiding krijgt vorm aan de hand van een observatie in de groep en gesprek met de leerkracht. Naar aanleiding van de specifieke onderwijsbehoeften van de groep en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht zal er een plan van aanpak worden opgesteld. Onderdelen van SVIB of Kijken met Kinderen kunnen ingezet worden in dit traject.

Kijken met Kinderen

Een specifieke vorm van groepsbegeleiding, waarbij video-coaching met de groep wordt ingezet, is Kijken met Kinderen. Klik hier voor meer informatie over dit aanbod.

De Ringaanpak

Er zijn van die groepen die bekend zijn binnen de school. Ieder jaar wordt er weer een beloningssysteem ingezet óf wordt er streng gehandhaafd, maar veranderen doet het niet. Wat moet je hier mee?
De Ringaanpak is in de kern een curatieve interventie voor een onveilige groep. Een onveilige groep kenmerkt zich door onderlinge strijd, beperkte verantwoordelijkheid, weinig harmonie en gedragingen als pesten, roddelen, brutaal gedrag, weigeren of ruzie maken.
De Ringaanpak bestaat uit een 8-tal stappen die doorlopen worden onder begeleiding van de ambulant begeleider.

 

SVIB

Om de interactie tussen déze groep en déze leerkracht goed op elkaar af te stemmen kan School Video Interactie Begeleiding een mooi instrument zijn. Klik hier voor meer informatie over dit aanbod.

 

Investering

We gaan uit van maatwerk met een minimum van 10 uur met een uurtarief van € 104,00.

Deze ambulante begeleiding is aan te vragen via [email protected].