Kijken met kinderen

adminAlgemeen

AB Plus
Er is een onrustige sfeer in deze groep. Bij het samenwerken ontstaan er telkens conflicten. Hoe werken we aan een veilige sfeer waarin alle kinderen hun inbreng kunnen hebben?

Kijken met kinderen

Het is lastig om in deze groep met een subgroepje te werken aan de instructietafel. Hoe creëren we rust in de groep, zodat er ruimte is voor verlengde instructie?

Kijken met Kinderen

Kijken met Kinderen is een traject van video-coaching met de groep. Je zou het ook SVIB met de klas kunnen noemen.

Na een intakegesprek met de leerkracht, intern begeleider en eventueel de directie volgt een intake gesprek met de klas. Samen met de klas stelt de ambulant begeleider doelen op waaraan we gaan werken en bespreken we hoe we dat gaan doen. Hierna volgen drie video opnames die met de klas besproken worden. Als de leerkracht daarvoor open staat kan de leerkracht in de loop van het traject het nagesprek met de klas zelf leiden en hiermee zelf sturing geven aan het proces.

Wat kunnen wij bieden

De ambulant begeleider die het traject Kijken met Kinderen uitvoert in uw school heeft een afgeronde SVIB-opleiding en een aanvullende opleiding ‘Kijken met Kinderen’ gevolgd.
‘Kijken met Kinderen’ is een vorm van groeps-AB en kan verdieping en versnelling bieden in het stimuleren van de groepsdynamiek. Door kinderen zelf verantwoordelijkheid te geven voor hun gedrag en dat zichtbaar te maken wordt een positieve impuls gegeven aan het groepsproces.

Investering

We gaan uit van maatwerk met een minimum van 15 uur met een uurtarief van € 104,00. Klik hier voor ons  complete AB-aanbod met betrekking tot de groep

Deze ambulante begeleiding is aan te vragen via [email protected].