Executieve vaardigheden in de klas

adminAlgemeen

Jesse zijn potlood is áltijd kwijt Iris loopt steeds van haar stoel Noah praat voortdurend door de klas Jamal begint niet eens met werken Fleur slaat er op los, voordat zij heeft nagedacht Elke leerkracht kent kinderen die altijd hun potlood kwijt zijn of voortdurend door de klas wandelen. Je kunt er wanhopig van worden!  Steeds weer begin je met … Read More

Leespraat

adminAlgemeen

Leespraat Bij Leespraat gaat het niet alleen over lezen en praten, maar ook over begrijpen. Al het lezen is tevens begrijpend lezen. Naast lezen werk je met Leespraat ook aan  zelfredzaamheid, het uiten van emoties, het kunnen terug vertellen van een gebeurtenis en het zo zelfstandig mogelijk leren uitvoeren van taken. Leespraat sluit aan bij de persoonlijke beleving en interesse … Read More

School Video Interactie Begeleiding

admin

Hoe kan ik de basiscommunicatie inzetten om mijn groep pedagogisch en didactisch sterker te maken? Hoe bereik ik dat de leerlingen meer betrokken raken op elkaar? SVIB Door middel van videobeelden analyseren we je gedrag en wat dit doet met de groep. Het uitgangspunt is dat de sleutel tot verandering van gedrag van de groep bij jou ligt. We kijken … Read More

Hechting en trauma

adminAlgemeen

Training Traumasensitief Onderwijs – TSO  (voorheen: Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen)  De tweedaagse training ‘Traumasensitief Onderwijs’ biedt leerkrachten en andere onderwijsprofessionals de kennis en handvatten om de negatieve spiraal te doorbreken, zodat getraumatiseerde kinderen en kinderen met hechtingsproblematiek zich optimaal kunnen ontwikkelen. Leerkrachten kunnen hiermee in het leven van deze kinderen een groot verschil maken, terwijl ze daarnaast zelf minder snel … Read More

Groeps-AB

adminCoaching leerkrachten en onderwijsassistenten, SVIB

Wim heeft ADHD en reageert primair. De klasgenoten gaan daarin mee en het wordt soms een dolle boel. Hoe kan ik Wim accepteren in zijn eigenheid, zonder dat dit van invloed is op de sfeer in de groep? Ik heb deze groep van mijn collega overgenomen, maar het is al vanaf de kleuterperiode een ‘moeilijke groep’. De leerlingen reageren sterk … Read More

PCM

adminBasistraining, Basistraining In-Company, Coaching duo-collega's, Coaching leerkracht, Intro workshop, Ouderavond

PCM (Process Communication Model) Gedrag komt ergens vandaan. Wat is de reden dat deze leerling zich zo gedraagt? Wat heeft deze leerling nodig? Hoe komt het dat jij zo op deze leerling reageert? Wat heb jij nodig? PCM biedt handvatten om te reageren op gedrag van leerlingen en geeft tegelijkertijd inzicht in de leerlingen en in wie jij bent. Dus … Read More

Coaching

adminCoaching met PCM, Oplossingsgerichte coaching, SVIB

Je hebt een vraag. Wat is de reden dat ik steeds weer vastloop in het contact met mijn (duo) collega? Kan ik minder perfectionistisch worden? Herken je één van deze vragen of heb jij een andere waar je graag mee aan de slag zou willen gaan dan is coaching iets voor jou.

Consultatie

adminAlgemeen

Iedere week  komen er wel weer nieuwe hulpvragen op tafel in de IB kamer. Niet voor al deze hulpvragen is een AB traject nodig. Toch zou het fijn zijn om over verschillende vragen met een extern iemand van gedachten te wisselen. Consultatie (dagdeel) Samen met de intern begeleider denkt de ambulant begeleider na over korte hulpvragen die er leven op … Read More

Kijken met kinderen

adminAlgemeen

Het is lastig om in deze groep met een subgroepje te werken aan de instructietafel. Hoe creëren we rust in de groep, zodat er ruimte is voor verlengde instructie? Kijken met Kinderen Kijken met Kinderen is een traject van video-coaching met de groep. Je zou het ook SVIB met de klas kunnen noemen. Na een intakegesprek met de leerkracht, intern … Read More