Tim is na twee jaar intensieve begeleiding voor technisch lezen gefrustreerd als hij moet lezen. Hij wordt er onzeker van. We zien geen groei in ontwikkeling. Wat kunnen we nog inzetten? Rachel heeft het syndroom van Down en heeft een andere aanpak nodig om tot goede verstaanbaarheid en tot lezen te komen. Kan Leespraat hierbij helpen? Leespraat Je hebt in … Lees verder

Hoe kan ik de basiscommunicatie inzetten om mijn groep pedagogisch en didactisch sterker te maken? Hoe bereik ik dat de leerlingen meer betrokken raken op elkaar? SVIB Door middel van videobeelden analyseren we je gedrag en wat dit doet met de groep. Het uitgangspunt is dat de sleutel tot verandering van gedrag van de groep bij jou ligt. We kijken … Lees verder

Training Traumasensitief Onderwijs – TSO  (voorheen: Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen)  De tweedaagse training ‘Traumasensitief Onderwijs’ biedt leerkrachten en andere onderwijsprofessionals de kennis en handvatten om de negatieve spiraal te doorbreken, zodat getraumatiseerde kinderen en kinderen met hechtingsproblematiek zich optimaal kunnen ontwikkelen. Leerkrachten kunnen hiermee in het leven van deze kinderen een groot verschil maken, terwijl ze daarnaast zelf minder snel … Lees verder

Wim heeft ADHD en reageert primair. De klasgenoten gaan daarin mee en het wordt soms een dolle boel. Hoe kan ik Wim accepteren in zijn eigenheid, zonder dat dit van invloed is op de sfeer in de groep? Ik heb deze groep van mijn collega overgenomen, maar het is al vanaf de kleuterperiode een ‘moeilijke groep’. De leerlingen reageren sterk … Lees verder

PCM (Process Communication Model) Gedrag komt ergens vandaan. Wat is de reden dat deze leerling zich zo gedraagt? Wat heeft deze leerling nodig? Hoe komt het dat jij zo op deze leerling reageert? Wat heb jij nodig? PCM biedt handvatten om te reageren op gedrag van leerlingen en geeft tegelijkertijd inzicht in de leerlingen en in wie jij bent. Dus … Lees verder

Je hebt een vraag. Wat is de reden dat ik steeds weer vastloop in het contact met mijn (duo) collega? Kan ik minder perfectionistisch worden? Herken je één van deze vragen of heb jij een andere waar je graag mee aan de slag zou willen gaan dan is coaching iets voor jou.

Iedere week  komen er wel weer nieuwe hulpvragen op tafel in de IB kamer. Niet voor al deze hulpvragen is een AB traject nodig. Toch zou het fijn zijn om over verschillende vragen met een extern iemand van gedachten te wisselen. Consultatie (dagdeel) Samen met de intern begeleider denkt de ambulant begeleider na over korte hulpvragen die er leven op … Lees verder

Het is lastig om in deze groep met een subgroepje te werken aan de instructietafel. Hoe creëren we rust in de groep, zodat er ruimte is voor verlengde instructie? Kijken met Kinderen Kijken met Kinderen is een traject van video-coaching met de groep. Je zou het ook SVIB met de klas kunnen noemen. Na een intakegesprek met de leerkracht, intern … Lees verder