Hoogbegaafdheid

admin

Liza heeft een combinatie van hoogbegaafdheid en ADD. Ze heeft uitdaging nodig, maar vindt het tegelijkertijd erg moeilijk om zelfstandig te werken. Ze geeft snel op en lijkt weinig gemotiveerd. Hoe kunnen we Liza eigenaar maken van haar leerproces? Job heeft een klas overgeslagen in verband met hoogbegaafdheid. Daarnaast is echter Asperger bij hem vastgesteld. Hij heeft geen aansluiting bij … Read More

Medisch

admin

Anne heeft hersenletsel. Ze trekt zich snel terug. Hoe stimuleren we haar contacten te maken en te houden? Hoe voorkomen we overvraging? Joas heeft een chronische ziekte en verzuimt vaak. Hoe kan hij optimaal meedoen met het onderwijs? Arco heeft Spina Bifida. Hoe kan hij gewoon meedoen met gym? Medisch  (chronisch zieken en lichamelijke handicap) Voor iedere leerling met een … Read More

Zeer moeilijk lerende leerlingen

admin

Louise heeft syndroom van Down. Hoe stimuleren we haar totale ontwikkeling? Zeer moeilijk lerende leerlingen Als een leerling zeer moeilijk lerend (ZML) is, heeft dat consequenties voor de totale ontwikkeling: cognitief, motorisch en sociaal emotioneel. Om het onderwijs goed vorm te geven, kan ondersteuning nodig zijn. Wat kunnen wij bieden? Vanuit de mogelijkheden van de leerling maken wij samen met … Read More

Leren

admin

Annemieke is een groep 5 leerling. Het technisch lezen en technisch rekenen lukt haar goed. We merken dat de lesstof haar veel moeite kost nu steeds meer inzicht wordt gevraagd. We hebben handvatten nodig om haar richting bovenbouw bij het groepsproces te houden. Of heeft ze een aparte aanpak nodig? Jochem heeft moeite met rekenen over het tiental. Met welke … Read More

Gedrag

admin

Anne trekt zich snel terug. Ze lijkt last te hebben van faalangst. Hoe stimuleer ik haar contacten te maken en te houden? Hoe vergroot ik haar zelfvertrouwen? AndrĂ© heeft ODD en ADHD en reageert vaak boos en impulsief. Hoe voorkom ik als leerkracht steeds een machtsstrijd? Lotte woont sinds een half jaar in een pleeggezin. Ze is meestal vrolijk maar … Read More