AB Plus

Scan zorgstructuur

We zetten op onze school best veel in om goed af te stemmen op de onderwijsbehoeften van onze leerling. Doen we de goede dingen? Is onze basisondersteuning op orde en zouden we eventueel nog iets extra’s toe kunnen voegen?

Scan zorgstructuur

Samen met de intern begeleider en de directie kijkt de ambulant begeleider naar wat uw school biedt als basisondersteuning op het gebied van rekenen, (technisch en begrijpend) lezen, spelling, sociaal-emotionele ontwikkeling en eventueel andere deelgebieden zoals hoogbegaafdheid.

We kijken of dit voldoende is om tegemoet de komen aan de basisbehoeften van uw leerlingen. We bespreken met elkaar wat eventueel nog toegevoegd kan worden en op welke manier de school hierin verder wil ontwikkelen.

Dit wordt in een overzicht gezet waarin duidelijk wordt wat op dit moment geboden wordt en waar groeimogelijkheden zijn.

Wat kunnen wij bieden

Eén of twee gesprekken waarin we kijken naar de huidige situatie en naar wat wenselijk is voor de toekomst. De ambulant begeleider kan in deze gesprekken aangeven of de begeleiding voor eventuele extra toevoegingen door AB Randstad geboden kan worden of verwijzen naar externe deskundigen.

Investering

We gaan uit van maatwerk met een minimum van 5 uur met een uurtarief van € 85,00.

Deze ambulante begeleiding is aan te vragen via [email protected]