AB
Jarco heeft Spina Bifida.
Hoe kan hij gewoon meedoen met gym?

Leerlingen met een lichamelijke handicap

Jarco heeft Spina Bifida. Hoe kan hij gewoon meedoen met gym?

Anna’s ruimtelijk inzicht is door haar handicap zwak. Hoe kunnen we dit stimuleren ?

Leerlingen met een lichamelijke handicap
Bij een leerling met een lichamelijke beperking is het niet altijd eenvoudig om in te schatten op welk niveau hij mee kan doen aan lessen bewegingsonderwijs. Deze afwegingen gelden ook voor pleinactiviteiten, excursies en allerlei praktische zaken. Om de leerling optimaal te laten profiteren van het geboden onderwijs kan ondersteuning nodig zijn.

Wat kunnen wij bieden? 

  • Een helder beeld krijgen van de mogelijkheden en beperkingen van de leerling en van het beeld van de leerling zelf ten aanzien van de handicap.
  • Suggesties voor aanpassingen op het gebied van motorische vaardigheden, hulpmiddelen, meubilair en gebouw, spel op plein, zelfstandigheid met betrekking tot dagelijkse handelingen zoals toiletgebruik (ADL), het plannen en organiseren van (huis-)werk, sociaal-emotionele ontwikkeling en weerbaarheid.
  • Onderhouden van contacten met externe betrokkenen zoals logopedist, fysiotherapeut en orthopedagoog.
  • Uitlenen van themadozen gericht op de (senso)motorische ontwikkeling.

Deze ambulante begeleiding is aan te vragen via Kindkans.