AB
Anne komt vaak ziek op school. Ze trekt zich snel terug.
Hoe stimuleren we haar contacten te maken en te houden?

Langdurig en chronisch zieke leerlingen

Anne komt vaak ziek op school. Ze trekt zich snel terug. Hoe stimuleren we haar contacten te maken en te houden?

Joas heeft een chronische ziekte en verzuimd vaak. Hoe kan hij optimaal meedoen met het onderwijs?

Langdurig en chronisch zieke leerlingen
Voor iedere leerling met een langdurige of chronische ziekte is naar school gaan van essentieel belang. School geeft houvast en biedt structuur. School betekent vrienden, vriendinnen, erbij horen en toekomstperspectief.
Chronisch of langdurig ziek zijn heeft consequenties voor de aandacht, werkhouding en het emotionele welbevinden van de leerling. Om het onderwijs goed vorm te geven kan ondersteuning nodig zijn.

Wat kunnen wij bieden?

  • Informatie geven over het ziektebeeld en de betekenis hiervan voor de leerling, de ouders en de school.
  • Informatie geven over de consequenties van de ziekte en de behandelmethoden voor het volgen van onderwijs.
  • Vanuit de mogelijkheden die de praktijk biedt samen met de leerkracht een plan op maat maken waarbij rekening wordt gehouden met leerstofaanpassing om achterstanden te voorkomen, aanpassing van leermiddelen en toetsen.
  • Advies met betrekking tot de sociale integratie van de leerling met de groep en vice versa en acceptatie van de belemmeringen van de leerling
  • Advies met betrekking tot de sociaal emotionele ontwikkeling wat betreft pedagogisch klimaat, leren kennen van de eigen mogelijkheden en onmogelijkheden en bijbehorende SoVa-lessen en materialen.
  • Regelmatig contact over de begeleiding aangezien de behandeling van een langdurig of chronisch ziek kind verschillende fasen kent en grillig kan verlopen

Deze ambulante begeleiding is aan te vragen via Kindkans.